Lékaři bez hranic

Nikdo z nás si asi neumí představit extrémní podmínky, v nichž žijí lidé v jedné z nejchudších oblastí Afriky – v Jižním Súdánu. Jedná se o stát v severovýchodní Africe, který vznikl odtržením od Súdánu v roce 2011 a který se potýká s následky čtyřicetileté občanské války. Právě sem v rámci projektu Lékaři bez hranic přijel pomáhat MUDr. Petr Kozmon, rodák ze Slavkova.

Nikdo z nás si asi neumí představit extrémní podmínky, v nichž žijí lidé v jedné z nejchudších oblastí Afriky – v Jižním Súdánu. Jedná se o stát v severovýchodní Africe, který vznikl odtržením od Súdánu v roce 2011 a který se potýká s následky čtyřicetileté občanské války. Právě sem v rámci projektu Lékaři bez hranic přijel pomáhat MUDr. Petr Kozmon, rodák ze Slavkova.
Tento lékař přijel v pátek 24. října 2014 na besedu do naší školy a prostřednictvím poutavého vyprávění spojeného s prezentací fotografií nás seznámil s úplně jiným způsobem života, než na jaký jsme zvyklí.
Přenesli jsme se do světa bez elektřiny, kde umí číst a psát zhruba každý dvacátý člověk a kde se hodnota všeho přepočítává na kusy krav.
Nahlédli jsme do práce lékařů, kteří zde dobrovolně ošetřují nemocné tuberkulózou, zápalem plic, malárií, žloutenkou, chorobou AIDS apod., a to ve velmi extrémních podmínkách (operace až v 50°C, nedostatek dárců krve).
Obdivovali jsme odvahu a samostatnost malých dětí, jež se samy bez rodičů musí vydat do nejbližší nemocnice vzdálené několik hodin chůze.
Snažili jsme se pochopit tolik vzdálený svět, ve kterém se lidé musí obejít bez moderních vymožeností a v němž 50% obyvatel žije pod hranicí chudoby.
Snad jsme si i uvědomili, že životní úroveň, kterou máme my, není zdaleka pro všechny lidi na světě samozřejmá.

Mgr. Bohumila Halačková

Nejnovější aktuality