Kyberšikana – nový problém ve společnosti

Důležitým dokumentem školy, který je nutno na začátku každého školního roku vytvořit, je preventivní program (tzv. Školní preventivní strategie).

Týká se prevence všech rizikových projevů chování, jež se mohou ve škole vyskytnout.    
V letošním školním roce jsme jako prioritu preventivního působení na žáky zvolili problematiku kyberšikany. Tímto pojmem se označují různé formy šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií.    
Kyberšikana, nový druh šikany, se objevuje stále častěji a má velký dopad na psychiku (nejen) dětí, protože je neviditelná, neomezená v čase a často anonymní. Tento celospolečenský problém nelze podceňovat. Proto všichni učitelé prošli školením s názvem Kyberšikana jako jedna z variant rizikového chování, pro žáky 6. – 9. ročníku je připravena tematicky zaměřená beseda a pro rodiče byla uspořádána přednáška o kyberkriminalitě. Vedli ji podplukovník Mgr. Martin Rybka a kapitán Mgr. Jan Glückselig ze Vzdělávacího střediska Policie České republiky. Všechny přítomné určitě šokovaly příběhy z praxe a překvapila alarmující čísla statistik – 40% českých dětí je ochotno jít na schůzku s někým neznámým z internetu a více než třetina dětí nesděluje rodičům ani učitelům, že je obětí šikany. My dospělí často nevíme, s kým děti na sociálních sítích komunikují, možná ani netušíme, jaká nebezpečí jim hrozí, protože se sami v této oblasti nevyznáme. Zároveň si uvědomujeme, že technické vymoženosti k životu patří, že se dnes bez nich neobejdeme a dětem nemůžeme počítače, tablety a mobily zakázat. Je tedy nějaká cesta z této zapeklité situace? Co můžeme dělat pro naše děti? Zajímat se, mluvit s nimi, vytvářet atmosféru vzájemné důvěry, naučit je pohybovat se ve virtuálním světě a chránit si svou identitu. A hlavně se dětem věnovat a nabídnout jim různorodé možnosti trávení volného času.

Mgr. Bohumila Halačková

Nejnovější aktuality