Křeček Štefík a návštěva u hasičů

V hodině prvouky se děti seznámily s domácím mazlíčkem křečkem.

Dozvěděly se, čím se živí, kolika let se dožívá a jak se o něj musíme starat. Také  jsme se zúčastnili exkurze v naší hasičské zbrojnici. Děti získaly spoustu zajímavostí, které tato práce obnáší. Tímto děkujeme panu Zelinkovi a týmu dobrovolných hasičů ve Ždánicích za pěkné povídání o jejich práci a za ukázku hasičské techniky.

Nejnovější aktuality