Knihovna

Dne 1. března jsme navštívili Městskou knihovnu ve Ždánicích. Tématem besedy byly pohádky, a tak jsme mohli nové paní knihovnici Anetě Valihrachové ukázat, že známe spoustu pohádek a pohádkových postav. Zasoutěžili jsme si a zároveň si vypůjčili knihy k domácí četbě.

Nejnovější aktuality