Kamarádi knihovny

TAK TO OPRAVDU VYŠLO!!!

V září letošního školního roku jsme dostali letáček s podmínkami
soutěže Kamarádi knihovny. Tento projekt nás hned zaujal a řekli jsme si, že to je přesně něco pro nás! Rádi čteme, rádi soutěžíme a rádi si dáváme nemalé cíle! Po dobu osmi měsíců jsme si půjčovali různé literární počiny a hlavně je poctivě četli, navštěvovali besedy v místní knihovně a na závěr jsme s pomocí pana učitele v hodině informatiky svázali dva časopisy… A ONO TO OPRAVDU VYŠLO!
Měli jsme rovnocenné soupeře, celou dobu byl souboj vyrovnaný, jak nás paní knihovnice informovala, proto jim všem patří naše gratulace, že se také zapojili s takovou vervou. Co dodat závěrem: příští rok se o putovní pohár opět popereme!  

6.A

Nejnovější aktuality