Hodiny TV

V současné době nesmíme v hodinách tělocviku cvičit, a tak chodíme na vycházky.

Tato velmi vydařená fotografie je ze zámeckého parku ve Ždánicích – dívky devátých tříd.

Nejnovější aktuality