GEOMETRIE NEJEN V HODINĚ MATEMATIKY

V hodinách matematiky jsme nejdříve pracovali s rovinnými útvary a tělesy, ze kterých jsme stavěli různé hrady a zámky.

Poté jsme se věnovali osové souměrnosti a ve výtvarné výchově jsme toto téma využili ke tvárnění svého jména. Podívejte se, jak se nám to povedlo.

Nejnovější aktuality