Exkurze v Hodoníně

Začátkem října jsme navštívili Muzeum naftového dobývání a geologie, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o těžbě a zpracování ropy.

Poté jsme byli na Veletrhu vzdělávání v kulturním domě. Představily se tu střední školy z celé jižní a východní Moravy – od Valtic po Hranice. Byli jsme překvapeni množstvím oborů, které je možné studovat. Také jsme si mohli vyzkoušet činnosti, které se na středních školách učí.

Nejnovější aktuality