EXKURZE DO HIPOCENTRA V KORYČANECH – 13. 11. 2018

Dne 13. listopadu 2018 se žáci Přírodopisného kroužku a zájemci z dalších tříd zúčastnili půldenní přírodopisné exkurze, která se konala na statku koní v Koryčanech.

Na starost nás měl pan majitel, který se nám představil jako „Freďák“. Při prohlídce areálu jsme se postupně dozvěděli úplně všechno o koních – popis, zajímavosti ze světa koní, plemena, barvy – vše prakticky s ukázkou přímo na živém zvířeti. Na jízdárně jsme k velké lítosti nás všech na koních sice nejezdili, zato jsme se ale naučili základní chody koně, zajímavosti o výcviku koní, reflexy a mnoho dalšího. Celý program byl zakončen relaxační přestávkou v učebně, kde si žáci vyrobili náramek z pravé kůže. Exkurze se nám vydařila, alespoň na chvíli jsme pronikli do života koní a naučili se mnoho nového.

Ing. Romana Kožuská

Nejnovější aktuality