Exkurze deváťáků do Hodonína

Již tradičně společně se žáky 9. ročníku navštěvujeme Veletrh vzdělávání, který jim má pomoci ve snazším rozhodování v oblasti profesní orientace.

Na stáncích umístěných v areálu kulturního domu se prezentují střední školy a odborná učiliště z Jihomoravského kraje. Každý návštěvník zde může získat informace o podmínkách přijetí, o náplni výuky a budoucím uplatnění na trhu práce po ukončení studia. Zájemci také mohou obdržet propagační materiály nebo si prohlédnout ukázky prací studentů. Letošní exkurzi jsme spojili s prohlídkou Muzea naftového dobývání a geologie, které je jediné svého druhu nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Muzeum představuje expozici naftového podnikání v Čechách a na Slovensku. Zde si žáci vyslechli odborný výklad, prohlédli si fotografie, ale také nástroje a menší stroje potřebné k dobývání a zpracování černého zlata. 

Mgr. Marcela Lungová

Nejnovější aktuality