EKODEN S KOMETOU

Dne 23. září 2014 se žáci Masarykovy základní školy ve Ždánicích zúčastnili 2. ročníku akce EKODEN s Kometou. Této ekologicky zaměřené akce se již podruhé účastnili žáci škol ze všech koutů jihomoravského kraje. Letošní ročník, pořádaný pod záštitou biologa RNDr. Mojmíra Vlašína, ve spolupráci s hokejovým klubem HC Kometa Brno se konal ve Slavkově u Brna. V místní oboře se sešlo téměř pět set žáků z osmi škol, kteří soutěžili ve sběru a třídění odpadu. Na tuto činnost byly jednotlivé týmy vybaveny barevnými plastovými pytli na tříděný odpad a nejrůznějšími ochrannými pomůckami. Samotnému sběru odpadu a čištění slavkovské obory předcházelo poučení od organizátorů, kteří žákům připomněli zásady správného třídění odpadu a také hlavní pravidla bezpečného zacházení s odpady.

Dne 23. září 2014 se žáci Masarykovy základní školy ve Ždánicích zúčastnili 2. ročníku akce EKODEN s Kometou. Této ekologicky zaměřené akce se již podruhé účastnili žáci škol ze všech koutů jihomoravského kraje. Letošní ročník, pořádaný pod záštitou biologa RNDr. Mojmíra Vlašína, ve spolupráci s hokejovým klubem HC Kometa Brno se konal ve Slavkově u Brna. V místní oboře se sešlo téměř pět set žáků z osmi škol, kteří soutěžili ve sběru a třídění odpadu. Na tuto činnost byly jednotlivé týmy vybaveny barevnými plastovými pytli na tříděný odpad a nejrůznějšími ochrannými pomůckami. Samotnému sběru odpadu a čištění slavkovské obory předcházelo poučení od organizátorů, kteří žákům připomněli zásady správného třídění odpadu a také hlavní pravidla bezpečného zacházení s odpady.
Jednotlivé týmy doprovázeli hráči A týmu Komety, kteří dětem poskytli nejenom radu ohledně správného třídění, ale později také pomocnou ruku, když odpadu v pytlích přibývalo. Hráči měli také pro žáky připravený vědomostní test, zaměřený na třídění odpadu, jehož výsledky byly poté zapracovány do celkového skóre jednotlivých týmů.
Oproti minulému ročníku se letos pozornost sběračů zaměřila také na spadané kaštany, které budou později využity především k farmaceutickým účelům. Celý den byl zakončen setkáním na kopci nad slavkovskou oborou, kde proběhlo závěrečné vážení a následné vyhlášení nejlepších sběračských týmů. Výsledná hmotnost nasbíraného odpadu přesáhla 800 kilogramů. K tomuto číslu přispěli nemalým podílem i žáci ze Ždánic, kteří nasbírali a roztřídili skoro sto kilogramů odpadu. Děti i dospělí si nakonec mohli prohlédnout výjezdovou techniku ochranných složek policie, hasičů a záchranné služby.
Poděkování patří tedy jak organizátorům EKODNE s Kometou, tak i všem zúčastněným, kteří dokázali, že jim není lhostejný stav přírody v jejich okolí. Můžeme si pouze přát, aby se podobné akce konaly v neztenčené míře i v budoucnosti. V neposlední řadě je třeba vyjádřit poděkování Městu Ždánice, které je pořadatelským partnerem klubu HC Kometa Brno, za poskytnuté prostředky na dopravu žáků na místo konání akce.
Profesionální komentovaný videozáznam z celé akce je ke zhlédnutí na oficiálních stránkách klubu Kometa Brno, pod webovým odkazem www.hc-kometa.cz.


Mgr. Vratislav Lysoněk

Nejnovější aktuality