Dramatizace bajky

V hodinách literárně dramatické výchovy si děti ve skupinách připravili dramatizaci vybrané bajky.

Sami si rozdělili role, vyrobili kulisy, naučili text a před celou třídou pak předvedli výsledek své práce.

Nejnovější aktuality