DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. TŘÍDĚ

V listopadu k nám do třídy přijel zástupce dopravní policie z Hodonína por. Bc. Petr Zámečník,

který s námi zopakoval důležité teoretické znalosti o povinné výbavě kola, co nesmí chybět cyklistovi, připomněli jsme si základní pravidla silničního provozu a samozřejmě i dopravní značky . Na jaře nás čeká i praktická výuka, abychom dostali svůj opravdový průkaz cyklisty.

Nejnovější aktuality