Divadýlko ve 4.B

V předmětu literárně dramatické výchovy jsme se zúčastnili i druhého divadelního vystoupení pro mladší žáky, a to třídy 4. B.

V pátek dne 28. února 2020 si pro nás tyto děti připravily představení s názvy: Ženy mají talent, Královna a děvčata a Dovolená na horách. Za jejich nápaditá a připravená vystoupení, u kterých jsme se i pobavili jim patří pochvala a poděkování.

Třídní učitelka a děti 1. ročníku

Nejnovější aktuality