Den Země v MZŠ Ždánice

Den Země se vztahuje k datu 22. 4. a je zaměřen na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti.

Z mého pohledu je Den Země velice významným dnem jak pro jednotlivého člověka, tak pro celé národy, potažmo pro celou společnost žijící na naší výjimečné planetě Zemi. Vím, že vztah lidí k našemu společnému domovu se jedním dnem příliš nezmění, ale buďme za něj rádi a doufejme, že každé připomenutí, jak bychom se měli k přírodě a životnímu prostředí chovat, padne na úrodnou půdu.    I my ve Ždánicích si každoročně tento den připomínáme. Pokaždé volíme trochu jinou formou, jelikož se snažíme žáky opravdu zaujmout. Zapálení a zaujetí pro věc lze pak dobře využít k dosažení společného cíle – žít pospolu na čisté a úžasné planetě Zemi. Trochu nás lekají zprávy o tom, že planeta Země je schopna normální existence do poloviny srpna a zbývající měsíce prý již lidstvo bude žít na dluh. Ale úvěry v životním prostředí? Ty snad patří do bankovnictví.    Náš letošní Den Země se připravoval – nepřipravoval, spíše vše vznikalo spontánně a přirozenou cestou, trochu to připomínalo koloběh v přírodě. Před rokem jsem navštívil premiéru prvního celovečerního dokumentárního filmu o české přírodě – PLANETA ČESKO. Tento film měl již premiéru i v České televizi, a to 3. ledna 2019 na ČT2. Bystří pozorovatelé mohli název filmu zaznamenat i na nominacích na Českého lva v kategorii dokumentárních filmů. Lva nakonec nezískal, ale i nominace hovoří o jeho velké kvalitě. A nápad byl na světě. Ten film by měly naše děti vidět. Třeba je zaujme, že nejsou jen lvi a sloni v Africe, ale že divočina je hned u nás za humny. Přednesl jsem nápad vedení školy a to bylo tomuto pojetí letošního Dne Země nakloněno. První myšlenkou byla projekce filmu s následnou besedou s autory, které se nám podařilo získat k návštěvě Ždánic – s režisérem filmu Marianem Polákem a producentem filmu Radimem Procházkou. Po zhlédnutí filmu a besedě s autory bude následovat vlastní bádání žáků kolem naší školy a hledání „divočiny“. Nápad se stal realitou, celou akci se podařilo zorganizovat na pátek 26. 4. Do projektového dne se zapojila celá škola. Stanovil se přesný harmonogram. První stupeň zhlédne film a zpracuje k němu pracovní list. Druhý stupeň bude mít úkol poněkud složitější. Šestý až osmý ročník dostane zadané přírodovědné tematické okruhy, které bude moci uchopit dle vlastního pohledu a zájmu. Devátý ročník vše zaštítí z hlediska předmětu Mediální výchova – představení hostů, zpracovaná biografie, moderování.    Ani v přírodě nejde vše podle představ nás lidí, jednou prší, podruhé je dlouho sucho, to moc dobře známe. Tak i náš přesně naplánovaný program doznal malých změn. Týkaly se tématu pro 8. ročník. Bylo nám nabídnuto něco, co se neodmítá, a sice návštěva Vojenského lesa v lokalitě Bílý Vlk s tím, že se můžeme podílet na obnově lesa a pomoci s výsadbou. Stalo se tak 16. dubna a vše vyšlo bezvadně. Byl úžasně slunný den a příjemné počasí. Do vzdálenější lokality jsme museli přejet na kolech pod vedením pánů učitelů Vratislav Lysoňka a Radka Neužila. Cesta uběhla velice rychle. Čekala nás krásná nová chata, v níž nás uvítali naši průvodci lesní tematikou, pan Ing. Tomáš Sekanina a pan Jaroslav Vytopil. Ihned po zaparkování kol dorazil náš doprovodný automobil řízený panem školníkem. Na naše výkony se přijel podívat i pan ředitel spolu s třídní učitelkou 8. třídy Marcelou Lungovou. Po krátkém přesunu na mýtinu, která musela být pokácena z důvodu napadení kůrovcem, jsme se vrhli na splnění našeho úkolu. Šlo to dobře, protože nám bylo vše výborně vysvětleno a názorně předvedeno. Poté už to bylo na nás. Za 1h 15 min jsme zasadili 107 smrků a 27 buků obalovaných, 50 buků, 50 borovic a 50 smrků prostokořených. Zasázená rozloha činila 4,5 aru. Doprovodné vozidlo odvezlo několik sazenic k nám do školy, abychom je mohli v den projektu zasadit v areálu školy. Vše jsme podrobně dokumentovali prostřednictvím fotografa. Už teď se těšíme, jak nám stromy porostou. Po zasloužené práci jsme usedli u rozdělaného ohně u chaty a posilnili se opečenými špekáčky. Moc jsme poděkovali hajným za jejich ochotu. Byli jsme velice mile překvapeni, kolik a v jaké kvalitě jsme toho zvládli. Před návštěvou lesa se nám moc nevěřilo a dokonce proběhly i nějaké sázky, ale výše uvedená čísla hovoří jasně.    Další fází našeho Dne Země byl pátek 26. 4. Nejprve proběhla projekce filmu Planeta Česko pro první stupeň, následovala krátká beseda s hostem Radimem Procházkou. Bohužel dorazil sám, ale o to se nám více věnoval. Děti z prvního stupně byly velice kontaktní a spontánní a na dotaz, kdo by v budoucnu chtěl točit film, se bleskurychle zvedla spousta rukou žáků. Poté byl host představen druhému stupni a vlastní film byl uveden žáky devátého ročníku, kteří představili v krátké prezentaci důležité osoby, které se podílely na tomto dokumentárním filmu, který pak zhlédl druhý stupeň. Po skončení filmu následoval dlouhý potlesk. Ihned po závěrečných titulcích byla položena spousta zajímavých dotazů ze strany žáků, na které jim pan Radim Procházka s radostí a humorem jemu vlastním vždy odpověděl. Pokračování tohoto zajímavého dne bylo tzv. terénní cvičení. Žáci pod vedením svých třídních učitelů vyrazili do blízkého okolí školy, kde měli za úkol v návaznosti na zhlédnutý film hledat „divokou přírodu“. Žáci 6. třídy fotografovali bezobratlé živočichy, 7. A sbírala a také fotografovala kvetoucí byliny, 7. B dřeviny, 8. třída sázela stromky v areálu školy a žáci 9. ročníku pozorovali a kontrolovali činnost ostatních dětí. Výstupem tohoto projektového dne bude elektronická prezentace nalezených organizmů, kterou si žáci připraví v hodinách přírodopisu. Žáci 9. ročníku vytvoří reportáž a zároveň budou moderátory při závěrečném představení zpracovaných prezentací, jež plánujeme v první polovině května.    Hlavním cílem tohoto projektového dne bylo prohloubit přírodovědné a ekologické znalosti žáků a přivést je k uvědomění si závislosti člověka na přírodě a nekonečného propojení koloběhu života. Žáci pracovali ve skupinách a hravou formou si rozvíjeli klíčové kompetence. Celá akce se vydařila – počasí nám přálo, žáci úkoly plnili se zájmem a pro každého z nás to bylo příjemně strávené dopoledne.

Nejnovější aktuality