Den Země – projektová výuka na 1. stupni

Projektová výuka ke Dni Země na prvním stupni je již tradiční záležitostí. Letos se k první až čtvrté třídě přidala i třída pátá. A protože páťáci jsou již ostřílení školáci a vzhledem k mladším spolužákům na prvním stupni „mazáci“, ujali se role pořadatele a připravili si netradiční výuku. Vše proběhlo v pátek 20. dubna.

Zatímco si v prvních vyučovacích hodinách žáci pátého ročníku připravovali na školním dvoře celkem osm stanovišť, děti v nižších ročnících si se svými paní učitelkami povídali o Dni Země, o podmínkách života na Zemi, o ochraně naší planety, o globálních problémech lidstva, o třídění odpadu, počítali příklady, četli básničky a zpívali písničky, které se vztahovaly ke Dni Země. Protože bylo krásné počasí, vznikla při této příležitosti před budovou školy na chodníku nádherná galerie obrázků, kterou mohli obdivovat všichni kolemjdoucí.  Prvňáčci a druháčci se na školním dvoře před připravenými a natěšenými páťáky shromáždili čtvrtou vyučovací hodinu. Během ní ve skupinkách procházeli všechna stanoviště a poslouchali své starší spolužáky. Vyzkoušeli si své znalosti o ptácích, poznávali je na obrázcích i podle hlasů. Jinde se dozvěděli, co všechno dokáže ocet a coca cola. Prakticky si vyzkoušeli třídění odpadků a nejspíš je leckdy překvapilo, jak dlouho trvá, než se různé předměty ve volné přírodě rozloží. Dále poznávali různé předměty po hmatu, pojmenovávali různé druhy ovoce a rozlišovali různé pochutiny čichem. Myslím, že pojem nenewtonovská tekutina slyšeli mnozí poprvé (vzpomeňte na inteligentní plastelínu a víte, o co jde). Telefony sestavené z provázku a umělohmotných kelímků, „gumové“ vajíčko a plovací obrázek patřily myslím k těm nejoblíbenějším. A nesmím zapomenout na stanoviště o vodě, kde si děti zkoušely, které předměty se potápí, a vysvětlovaly si proč. Odměnou po náročné vyučovací hodině byla krásná „ekologická“ písnička od žáků první třídy. Po krátké přestávce se na školní dvůr přišli poučit žáci třetí a čtvrté třídy.  Pro zajímavost nahlédněte, jak celá den hodnotily děti z páté třídy:
„ Líbilo se mi, že jsme uměli pracovat jako tým.“
„ Líbilo se mi, jak děti spolupracovaly a dobře plnily úkoly.“
„Bylo to zajímavé. Bavilo mě to.“
„Líbilo se mi, že většina dětí z toho měla radost a potěšili jsme je tím.“
„Líbilo se mi, jak si děti pomáhaly, když něco nevěděly.“
„ Nejvíc se dětem určitě líbilo vajíčko v octě, mince v coca cole a ,sopka´.“
„ Líbilo se mi, že si věci vyzkoušely i paní učitelky.“  

Co dodat závěrem? Myslím, že žáci z páté třídy k přípravě i realizaci netradiční výuky ke Dni Země přistoupili zodpovědně a svědomitě, že je práce bavila a v neposlední řadě svým mladším spolužákům předvedli, že už se toho ve škole naučili opravdu hodně.

Mgr. Dagmar Selucká

Nejnovější aktuality