Den Země a čarodějnická škola

V pátek 26.4. jsme si na naší škole připomněli Den Země, kdy jsme mohli zhlédnout film Planeta Česko a osobně se setkat s producentem filmu panem Radimem Procházkou, který ochotně odpovídal na naše zvídavé dotazy.

Poté jsme vyplnili pracovní list o hrdinech z našeho filmu, vysvětlili jsme si, proč tento den slavíme, v českém jazyce jsme psali přání pro naši planetu, přečetli jsme si o ní také pěknou básničku a každý z nás v pracovních činnostech ji ztvárnil podle svých představ. Celý den byl důraz  kladen především na ochranu přírody a  našeho životního prostředí. Poslední dubnový den jsme si ve škole udělali čarodějné učení, vařili jsme čarodějnické lektvary, počítali a skládali čarodějnické puzzle a příklady, učili se zaklínadla a trénovali jsme létaní na koštěti. Za to vše jsme obdrželi čarodějnické vysvědčení. V tento den jsme si ve škole užili spoustu zábavy a legrace.

Nejnovější aktuality