DEN ZEMĚ

Kosmonauti z vesmíru vidí modrou planetu, teď na jaře kolem nás ji vidíme zeleně, někteří vidí všechno rudě … Jaká ale ve skutečnosti naše planeta je? Přelidněná, drancovaná, zneužívaná … ale stále krásná a naše. Naše jediná, kde můžeme dýchat, žít. Svátkem „Země“ se stalo datum 22. 4. Slaví se od roku 1970, kdy v San Francisku proběhlo první setkání upozorňující na negativní dopady lidské činnosti. Od roku 1990, kdy přijala tento svátek OSN, si lidé na celém světě připomínají, že je nutné šetrně zacházet s tím, co nám připadá přirozené, automatické, navždy, pro nás.

Kosmonauti z vesmíru vidí modrou planetu, teď na jaře kolem nás ji vidíme zeleně, někteří vidí všechno rudě … Jaká ale ve skutečnosti naše planeta je? Přelidněná, drancovaná, zneužívaná … ale stále krásná a naše. Naše jediná, kde můžeme dýchat, žít. Svátkem „Země“ se stalo datum 22. 4. Slaví se od roku 1970, kdy v San Francisku proběhlo první setkání upozorňující na negativní dopady lidské činnosti. Od roku 1990, kdy přijala tento svátek OSN, si lidé na celém světě připomínají, že je nutné šetrně zacházet s tím, co nám připadá přirozené, automatické, navždy, pro nás.
Tento rok jsme si Den Země připomněli i v naší škole a prožili soutěžně a zábavně. Žáci předvedli své znalosti a schopnosti řešit úkoly na dané téma. Ze soutěžního zápolení nakonec vyšel vítězně kolektiv 7.B třídy v kategorii starších a 5.A v kategorii mladších žáků. Poražených tento den nebylo, neboť všichni zúčastnění se dozvěděli hravou formou něco nového a rádi na chvíli opustili své lavice, sešity a učebnice.
Poděkování patří žákům celé 9. třídy, kteří se aktivně a samostatně chopili přípravy úkolů a jejich prezentace. A samozřejmě počasí, které nám umožnilo prožít krásný a poučný den.

Nejnovější aktuality