Den Země

V pátek 20.dubna probíhal na prvním stupni MZŠ Ždánice projektový den nazvaný Den Země. Nejprve se děti v první třídě dozvěděly, kdy a proč se slaví Den Země. Také jsme si povídali o důležitosti ochrany životního prostředí, řekli jsme si, co zemi škodí, co jí prospívá, každý žák vymyslel, jak by mohl zemi pomoci a chránit ji.

Na interaktivní tabuli a na pracovních listech jsme třídili odpad do příslušných kontejnerů. Naučili jsme se písničku o třídění odpadu, přečetli jsme si text a básničku, která se vztahovala ke Dni Země, dále jsme se naučili psát velké psací D, který jsme vepisovali do obrázku zeměkoule. V matematice jsme sbírali po třídě papírky s příklady, což byly odpadky a my simulovali úklid naší planety, která řada nasbírala a správně vypočítala nejvíce příkladů, zvítězila získala sladkou odměnu. Vítězové vypočítali a nasbírali 42 příkladů, dále jsme počítali pracovní  list tzv. barevné počítání se zeměkoulí, v angličtině jsme rovněž procvičovali barvy a vybarvovali obrázek. Po svačince jsme se vydali před školu, kde jsme malovali obrázky pro naši planetu Zemi. Poslední hodinu si pro nás na školním dvoře žáci z páté třídy připravili různé pokusy, kouzla a hry. Děti z nižších ročníků pak poznávaly zvuky ptáků, zhlédly pokusy s octem, tipovaly si, co plave a neplave a následně ověřovaly, třídily ovoce a zeleninu, hádaly hmatem, jakou zeleninu či ovoce právě drží, třídily odpad, podle čichu určovaly bylinky a koření, dozvěděly se, co je newtonovská kapalina a viděly kouzlo s vodou. Tímto páťákům moc děkujeme za jejich pěkně připravené pokusy. Cílem dnešního projektového dne bylo upozornit na znečištění naší planety a vyzdvihnout důležitost její ochrany, což se hravou formou podařilo a děti si tento den ve škole užily.

Nejnovější aktuality