Den Země

V pátek 26. dubna jsme si připomněli Den Země.

Místo tradiční výuky probíhal projekt. Nejprve jsme spolu s ostatními spolužáky 2. stupně zhlédli film Planeta Česko a po besedě s producentem filmu panem Procházkou jsme se věnovali zadanému úkolu, který spočíval ve zmapování dřevin poblíž školy.

Nejnovější aktuality