Den Země

Projektová výuka Den Země se uskutečnila v pátek 26. dubna.

Začala zhlednutím filmu Planeta Česko a besedou s jeho producentem Radimem procházkou. Páťáci si znalosti o přírodě České republiky dá se říci osvěžili, protože jsme se tímto filmem nechali inspirovat při výuce v předmětu Člověk a jeho svět už začátkem letošního roku. Ve třídě jsme potom vyslechli jednotlivé příspěvky našich spolužáků, zajímavé informace o naší Zemi, o samotném Dni Země, křížovky o živočiších a i rostlinách. Ne všichni si dali tu práci, aby něco připravili pro své spolužáky, těm, co se snažili patří velká pochvala.  Následně si každý vyzkoušel zaset svoje jarní obilí. Závěrečná výtvarná práce spočívala ve znázornění živočichů, kteří byli zmíněni ve filmu.

Nejnovější aktuality