DEN DĚTÍ – PROJEKTOVÁ VÝUKA NA II. STUPNI

První červen tradičně patří všem dětem. Pro naše žáky jsme na pátek 2.6. připravili projektovou výuku v terénu.

Ta nabízela 6 různých dílen. Žáci od 5. do 9. ročníku si sami zvolili, do které pracovní skupiny se zařadí a jakou aktivitou oslaví svůj svátek.
Jednou z možností výběru byla stopovaná. Žáci s mapou vyhledávali jednotlivá stanoviště zašifrovaná formou veršů. Na 6 kilometrové trase se potýkali s vědomostními a pohybovými úkoly, které vyžadovaly spolupráci celého týmu. Cílem trasy se stal zámecký park se společným piknikem. Tuto dílnu pro žáky připravil pan učitel P. Markus spolu s paní učitelkou Hrdou.

Další skupina se s paní učitelkou Kožuskou a panem učitelem Lysoňkem vypravila na přírodopisnou vycházku do Motýlího ráje. Pan Valenta zajistil odborný výklad, žáci se dozvěděli o kriticky ohrožených druzích rostlin a živočichů, ukázali si vzácné orchideje, sbírali lesní jahody a také asistovali u krmení ovcí a koz.

Nadšenci cyklistiky se vydali s panem učitelem Neužilem a paní učitelkou Kopřivovou na půldenní výlet Ždánským lesem do Bošovic, kde navštívili unikátní papouščí zoo v Evropě. Zde mohli vidět 54 druhů papoušků, jako například ary, amazoňany, žako, kakadu, papouška senegalského a jiné. Když se k tomu přidalo 40 km našlapaných ve svižném tempu, můžeme říci, že jsme udělali i něco pro zdraví.

Příznivci gastronomie s paní učitelkou Freiwaldovou ve školní kuchyňce pekli perníky, perníkové akvárium a perníkové medaile, které zdobili vlastní polevou. Nechyběl ani kvíz o gastronomii a běh s jablkem na lžíci.

Vlastivědné muzeum v Kyjově se stalo cílem další skupiny. Žáky a paní učitelky Lungovou a Procházkovou zde čekala prohlídka přírodovědné, historické a etnografické expozice, která byla doplněna interaktivní aktivitou. Úkolem všech bylo otevřít kryptex, jehož číselný kód se získal splněním úkolů. Muzejní exponáty byly provázeny projekcí a zvukovou kulisou, doplňující informace poskytly infostánky s dotykovými obrazovkami. Kryptex všichni zdolali a poté se skupina vydala na prohlídku Kyjova, kterou zakončila detektivním kvízem.

Pro zájemce historie si připravily paní učitelky Halačková a Selucká historickou procházku Ždánicemi. Do historie Ždánic uvedla žáky ve Vrbasově muzeu paní Jandorová. Zmínila nejvýznamnější rodáky Jakuba Vrbase a Martina Kříže. Na to pak navázaly aktivity u Seidlovy vily, u zámku, v historickém centru starých Ždánic na Hrubé straně, na hřbitově, v kostele a na Palánku. Závěrečnou tečkou bylo nalezení pokladu.

Dle ohlasů žáků se dopolední netypické vyučování všem líbilo. Věřím, že se žáci dozvěděli spoustu nových poznatků a také se upevnily vztahy mezi žáky napříč celou školou. K vydařenému dni přispělo i krásné počasí.

Mgr. Kopřivová

Nejnovější aktuality