Dějepisná výprava na Klobouk

16. října 2023 podnikli členové dějepisného kroužku výpravu do Nechvalína.

Vystoupali jsme na Klobouk, kde ve středověku stávala menší tvrz. Povídali jsme si o historii Nechvalína, o pravěkých i středověkých archeologických nálezech a zkoušeli si v terénu, kde jsou dobře patrné valy a příkopy, představit podobu tvrze.

Nejnovější aktuality