Dějepisná výprava na Klobouk do Nechvalína

Někteří z nás, členové dějepisného kroužku, se zúčastnili výpravy na bývalé tvrziště v Nechvalíně.

Vystoupali jsme až na vrchol kopce, kde ve středověku stávala menší tvrz. Tady jsme si povyprávěli o minulosti Nechvalína, o bohatých archeologických nálezech, které řadí Nechvalín mezi významná velkomoravská naleziště, a pokoušeli se představit si, jak to tady mohlo kdysi asi vypadat.

Nejnovější aktuality