Dějepisná exkurze

11. října jsme navštívili s paní učitelkou Halačkovou a panem učitelem Frajem historickém město Třebíč.

Největší pozornost jsme věnovali zdejšímu židovskému městu, kde nás zaujala  například zachovalá synagoga a hřbitov.

Nejnovější aktuality