Dějepisná exkurze

Ve čtvrtek 11. října jsme se spolu s deváťáky vydali na dějepisnou exkurzi do Třebíče, města památek, které jsou zapsány v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Navštívili jsme románsko-gotickou baziliku sv. Prokopa, prošli jsme se nejzachovalejší židovskou čtvrtí u nás, kde se nachází mimo jiné i židovské muzeum, při jehož prohlídce jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o životě běžné židovské rodiny v meziválečném období. Exkurzi jsme ukončili návštěvou židovského hřbitova.

Nejnovější aktuality