Cyklovýlet do okolí Ždánic

Ve středu 12. září po obědě se za krásného letního počasí vydalo 19 žáků z osmého a devátého ročníku na cyklistický výlet do okolí Ždánic.

Start byl naplánovaný u naší školy. Trasa vedla polní cestou přes Dubový vrch směrem k Archlebovu, kolem Andělíčka na ekofarmu Jalový dvůr, kde jsme se občerstvili a odpočinuli, zpět před školu. Díky výborné ukázněnosti všech zúčastněných se podařilo bez problémů zdolat i trošku „adrenalinové“ přejezdy a v pořádku se po 30 km šlapání vrátit domů. Poděkování patří panu uč. Neužilovi za zorganizování výletu a p. učitelkám Horňákové a Netopilové za čas, který žákům věnovaly. Žákům i pedagogům se sportovně prožité odpoledne líbilo a všichni se těší na jarní cyklotoulky na Ždánicku.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality