Cyklistický výlet

Ve čtvrtek 12. září se vydalo dvacet žáků ze II. stupně a šest pedagogů na cyklovýlet.

Mezi tradiční akce školy patří cyklistické odpoledne. Naším cílem se stala farma Jalův Dvůr, naplánováno bylo asi 30 km středně náročné trasy. Nejen že nám přálo počasí, ale i příroda k nám byla hodně štědrá. Pro mnohé účastníky byl neopakovatelný zážitek sběr hub přímo ze sedla svého kola. Na „Jalováku“ jsme se občerstvili, odpočinuli si a vydali se nazpět. U Salaše jsme si opekli špekáčky a příjemně unaveni se večer vrátili k naší škole. Všem účastníkům patří poděkování za vzorné chování, které přispělo ke zdárnému průběhu této mimoškolní akce.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality