Čtenářská soutěž za školní rok 2019-2020

Dne 7. 10. za námi do třídy zavítala paní knihovnice Aneta Valihrachová, aby vyhodnotila čtenářskou soutěž Lovec perel, kterou vyhlásila Městská knihovna ve Ždánicích v minulém školním roce.

Dostali jsme jako třída velkou pochvalu, protože se nás zúčastnilo celkem 16 čtenářů. A kdo z dětí přečetl knížek nejvíce? Nejlepším čtenářem se stal v naší třídě Mireček, na druhém místě se umístila Hanička a třetí místo patří Emičce. Pochváleni a odměněni byli však všichni zúčastnění. Děkujeme tímto paní knihovnici za zorganizování i vyhodnocení této soutěže.

Nejnovější aktuality