ČERVENÁ KARKULKA

V říjnu žáky provázela vyučováním pohádka Červená Karkulka.

Za aktivitu v hodinách a plnění školních povinností žáci získávali obrázky věcí, které nesla Karkulka babičce v košíčku. Prvního listopadu jsme pohádku uzavřeli celodenními aktivitami na dané téma. Pohádku jsme si přečetli, vyprávěli ji podle obrázkové osnovy. V tělesné výchově jsme si s postavami z pohádky zacvičili. V prvouce žáci chodili s košíčky, které vyrobili ve výtvarné výchově lesem, kde poznávali jehličnaté stromy. Na závěr tři nejpilnější sběrači věcí z košíčku byli odměněni pochvalou a věcnou cenou. Ostatní žáci dostali za snahu za odměnu sladkost.

Nejnovější aktuality