Čertí škola

Školní projekt, kdy si s dětmi připomínáme, kdo to byl sv. Mikuláš a v adventní čas je ten den vyučování "odlehčeno" návštěvou čertů s anděly a Mikulášem, máme všichni rádi.

I letos k nám tato návštěva zavítala a za krátké vystoupení, které jsme měli pro ni připravené, jsme všichni dostali sladkou nadílku. Všichni jsme měli krásné kostýmy, které slušely nejen paní učitelkám, ale hlavně dětem, pro které tento projekt realizujeme.


Třídní učitelka a děti 4. ročníku

Nejnovější aktuality