ČERTÍ ŠKOLA

5. prosince chodí podle staré české tradice Mikuláš s andělem a čertem a nadělují hodným dětem sladkosti.

A právě proto se v úterý 5. 12. 2023 uskutečnil na naší škole projekt s názvem ,,Čertí škola“. Děti na 1.stupni mohly přijít do školy v kostýmu čerta, anděla nebo Mikuláše a celé vyučování probíhalo zábavnou formou . Děti si zazpívaly písničky a zatancovaly si, četly pohádky, počítaly příklady, malovaly a kreslily – a to vše na téma Čertí škola.

Každou třídu navštívil opravdový Mikuláš s čertem a anděly. Za připravené básničky nebo písničky dětem nadělil sladkou odměnu.
Všichni si tento den skvěle užili.

Nejnovější aktuality