Čertí škola

Jak ten čas rychle letí! Bylo to nedávno, kdy se u nás ve třídě naposledy objevil Mikuláš s čertem a andělem a už přišli zase.

V pondělí 5.prosince hodným dětem nadělil Mikuláš drobnou sladkost a ty zlobivější musely slíbit, že se polepší.
Tradičně se konala v naší škole ,,Čertí škola“, kdy se děti mohly obléci do kostýmů čerta, Mikuláše nebo andílka. Vyučování probíhalo hrou a letos jsme si v rámci předmětu Dramatická výchova připravili pro své spolužáky z ostatních tříd krátké představení v podobě písně a pohádky Čert a Káča. Pochvala patří všem dětem, které představení připravily a také se ho zúčastnily.

Nejnovější aktuality