Brněnské divadlo

V úterý dne 19. března 2019 se 7 dětí ze 4. ročníku zúčastnilo se žáky 5. ročníku odpoledního programu s názvem: Siddhártha v brněnském divadle Polárka.

Pohádkový příběh o celoživotním hledání štěstí a spokojenosti byl pro nás novým zážitkem tak, jako naše první návštěva divadla Polárka.

Třídní učitelka a děti 4. ročníku

Nejnovější aktuality