Branný den

Poslední červnovou středu jsme věnovali ochraně člověka za mimořádných událostí v rámci celodenního branného dne, který pro nás připravila specializovaná firma z Brna.

Během dopoledne každý ročník prošel pět stanovišť, na kterých jsme se seznámili se zásadami poskytování první pomoci, s důvody evakuace, se složkami obrany státu, s protichemickou ochranou, vyzkoušeli si střelbu s airsoftové zbraně.

Nejnovější aktuality