BESEDA S PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Ve čtvrtek 11. května se na naší škole konala beseda s praktickým lékařem MUDr. Jiřím Čejglem.

Setkání bylo zorganizováno v rámci Přírodopisného kroužku, zúčastnit se mohli ale všichni žáci, které téma zajímá. Během besedy jsme se dozvěděli, jak vypadá typický den v ordinaci a jaké činnosti lékař vykonává. Pan doktor sdílel své zkušenosti s péčí o pacienty a odpovídal na naše otázky. Měli jsme také možnost vyzkoušet si některé diagnostické postupy za použití přístrojů jako měřič krevního tlaku, oxymetr nebo EKG. Celá akce byla velmi interaktivní a děti se zapojily s velkým zájmem a nadšením. Akce přinesla žákům nejen praktické znalosti, ale také jim umožnila lépe porozumět práci praktického lékaře a důležitosti prevence a monitorování zdraví. Děkujeme panu Čejglovi za jeho cenný příspěvek a všem účastníkům za aktivní zapojení.

Nejnovější aktuality