Beseda na MěÚ

17. září jsme navštívili Městský úřad Ždánice, abychom se dověděli něco o jeho fungování. Besedovali s námi starosta města - MUDr. V. Okáč, tajemník - Ing. . R. Vrabel, Ing. V. Slivka za stavební odbor, Bc. Lucie Španělová - sociální odbor a matrikářka, paní Pavla Šůstková.

Předali nám obrovské množství zajímavých informací, které jsme si v další hodině výchovy k občanství s paní učitelkou utřídili.

Nejnovější aktuality