Beseda k moderním dějinám

Každý listopad si ve škole připomínáme některé události z moderních československých dějin. 23. listopadu letošního roku se žáci 7., 8. a 9. ročníku sešli v gymnastickém sálu při projekci dokumentárního filmu Moc má jméno šibenice.

Jeho autor Jiří Šindar je scénárista a režisér, který se podílel na mnoha dokumentárních filmech známých z televize. Natočil například cyklus o poutních místech v našich zemích a ve své tvorbě se věnuje také komplikovaným obdobím poválečné historie Československa.   Žákům naší školy připravil projekci dokumentu zabývajícího se stinnými stránkami kolektivizace na přelomu 40. a 50. let. Film popsal, jak StB využívala sítě nastrčených osob, které se na venkově představovaly jako agenti ze západu nebo odpůrci režimu chystající převrat. Tyto nastrčené osoby sbíraly informace a vytvářely skupiny spolupracovníků, s jejichž pomocí prováděly sabotáže a shromažďovaly zbraně. Při své činnosti využívali pohostinnosti venkovských rodin a svými protistátními činy je s sebou strhli do velkých  problémů. Mnozí z nich byli odsouzeni v následujících procesech. Jeden z příběhů zmíněných v dokumentu se odehrál v okolí Hodonína. Ve druhém příběhu, který se týkal činnosti skupiny BOZ 38, jsme se dostali do Archlebova. Žáci se také seznámili s tragédií, která se odehrála v Babicích na Třebíčsku.  Po promítnutí dokumentu proběhla beseda, při níž J. Šindar ochotně odpověděl na otázky žáků. Děti se ptaly na téma kolektivizace, ale zajímala je i práce filmaře. Pan Šindar v závěru besedy upozornil na obtížné hodnocení historie dnešníma očima i na problémy spojené s prací badatele a historika. 

Mgr. Eva Freiwaldová

Nejnovější aktuality