BAREVNÝ TÝDEN V 1.B

Ve dnech 6. -10. 11. 2023 proběhl v naší třídě projekt v souvislosti s dopravní výchovou s názvem ,,Barevný týden“.

Děti přišly každý den oblečeny v jedné, dobře viditelné barvě a téma dopravní výchovy prolínalo všemi předměty. Formou her a soutěží získaly děti nové poznatky a vědomosti z oblasti dopravy a bezpečnosti na silnici.

Nejnovější aktuality