BAREVNÝ TÝDEN

V týdnu od 6. 10. do 10.10. proběhl v 1. třídě projekt nazvaný "Barevný týden". Šlo o projekt zaměřený na dopravní výchovu. A proč barevný? Protože děti měly za úkol přijít každý den do školy oblečeni v jedné, dobře viditelné barvě, která byla předem určena. Hlavním cílem bylo, aby vnímaly výrazně barevné části oděvu v dopravním prostředí jako ochranu vlastního zdraví a bezpečí.

V týdnu od 6. 10. do 10.10. proběhl v 1. třídě projekt nazvaný „Barevný týden“. Šlo o projekt zaměřený na dopravní výchovu. A proč barevný? Protože děti měly za úkol přijít každý den do školy oblečeni v jedné, dobře viditelné barvě, která byla předem určena.
Hlavním cílem bylo, aby vnímaly výrazně barevné části oděvu v dopravním prostředí jako ochranu vlastního zdraví a bezpečí.
Kromě toho dopravní výchova prolínala vyučovacími hodinami během celého týdne. Žáci plnili různé úkoly související s dopravní výchovou v českém jazyce, matematice, prvouce, výtvarné výchově, pracovních činnostech i tělesné výchově. Prostřednictvím tohoto projektu se žáci seznámili s některými dopravními značkami, dopravními prostředky, které se naučili třídit, pokusili se popsat vlastními slovy svou cestu do školy, vyrobili z papírových tácků semafor atd. Zde máte možnost nahlédnout, jak nám šla práce od ruky a jak jsme jednotlivé dny vzorně dodržovali barvy, za což patří dík i rodičům.

Nejnovější aktuality