Akce školního roku – Přírodopisný kroužek

Co se dělo v Přírodopisném kroužku?

8. ledna – Příprava na praktickou část školního kola Biologické olympiády – určování přírodnin, příprava na teoretickou část BiO – téma Příjem a výdej látek v organismu.

22. ledna – Školní kolo Biologické olympiády – teoretická + praktická část.

5. února – Ptáci na krmítku – druhy a jejich charakteristické znaky, určování a poznávání druhů. Tvorba plakátu.

19. února – Ptáci na krmítku – určování a poznávání druhů, dokončení plakátu.

5. března – Návštěva Vrbasova muzea ve Ždánicích – přírodopisná expozice – geologie a živočichové našeho regionu.

19. března – Živočichové našeho regionu – dokončení pracovních listů z muzea. Poznáváme přírodu světa – zábavná stolní hra.

Nejnovější aktuality