Adventní televizní koncerty

Od roku 1999 se naše škola v předvánočním období pravidelně zapojuje do výše uvedené charitativní sbírky.

V letošním roce jsme se rozhodli podpořit třetí Adventní televizní koncert, který byl věnován neziskové organizaci Cesta životem bez bariér z Paběnic. Tato organizace zaměřuje své aktivity v oblasti Kutnohorska na děti, mládež a mladé dospělé s tělesným, mentálním, zrakovým či kombinovaným postižením, přispívá k vzájemné integraci lidí se zdravotním postižením a zdravých. Na třetí Adventní koncert České televize, vysílaný přímým přenosem z Baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 10. prosince, jsme poslali částku 45 700 Kč, z toho 43 700 Kč vybrali žáci a zaměstnanci školy, 2 000 Kč věnoval školní
parlament z výtěžku sběru papíru.
Opětovné se zapojení školy má především výchovný cíl. Ukazujeme tak žákům, že pomáhat potřebným má smysl, že možnost druhé podpořit a pomoci jim představuje jakousi formu naší seberealizace, pocitu životního naplnění. Tímto se samozřejmě zvyšuje morální kredit našich žáků.
Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy patří velké poděkování za finanční dary, kterými přispěli k tak obrovské částce.
L. Kopřivová

Nejnovější aktuality