ADVENTNÍ TELEVIZNÍ KONCERTY

Už po dvaadvacáté se naše škola zapojila do charitativní sbírky koncertů pořádané ČT1.

Čtvrtý koncert, vysílaný 18.12. 2022, byl věnován organizaci Parent Project, která pomáhá dětem se svalovou dystrofií.  
Naši žáci a zaměstnanci přispěli vysokou částkou 45 300 Kč a školní parlament k této sumě přidal ještě částku 2 400 Kč z peněz, které byly získány sběrem papíru. Poděkování patří žákům, jejich rodičům a všem zaměstnancům školy, kteří sbírku podpořili. Věříme, že financí bude patřičně využito tam, kde je nejvíce třeba. Ještě jednou děkujeme, že pomáháte pomáhat.

Mgr. Kopřivová

Nejnovější aktuality