ABSOLVENTSKÉ PRÁCE V 9. ROČNÍKU

V letošním školním roce byla pro žáky devátého ročníku zavedena závěrečná seminární práce, která měla za cíl ověřit dovednosti, schopnosti a znalosti žáků končící základní vzdělávání.

Každý žák si v září vybral z vypsaných témat nebo si zvolil téma podle svého uvážení a během školního roku na absolventské práci postupně pracoval, aby splnil všechna předepsaná kritéria a rozsah. Nedílnou součástí práce byla i anketa, kterou následně zpracovali a vyhodnotili také graficky. K danému tématu museli mít žáci i vyjádření v anglickém jazyce. Po odevzdání u svého vedoucího učitele, který spolu s oponentem práci obodoval, následovala od 19. do 21. června vlastní prezentace před komisí a svými spolužáky. Po odprezentování obdrželi žáci za své absolventské práce ocenění s výslednou známkou.
Mezi 32 vycházejícími žáky se objevily mnohdy i velmi zajímavá témata, která byla inspirativní pro
všechny přítomné vyučující a žáky. Ze všech uvádím například:

  • Údolí králů
  • Beatles
  • Rybaření
  • Politické procesy v 50. letech 20. století
  • Lovecká a sportovní broková střelba
  • Myslivost
  • Folklor, tradice a zvyky ve městě Ždánice
  • Panovníci anglické královské rodiny
  • Kynologie

Práce byly zpracovány na různé úrovni odpovídající schopnostem jednotlivců.
L. Kopřivová

Nejnovější aktuality