A zase přišel Mikuláš, čert a anděl…

Prosinec, měsíc plný tradic a svátků, na které se se těší malí i starší žáci. Jedna z adventních tradic začala v úterý 5. 12., kdy k nám do školy zavítal Mikuláš a dva andělé v doprovodu dvou čertů.

V každé třídě Mikuláš přečetl jména hříšníku ze své knihy, tyto žáky patřičně pokáral, hodné a svědomité žáky naopak pochválil. Děti z prvního stupně přednesly mikulášské družině básničku, zazpívaly i zatancovaly a většina žáků slíbila polepšení. Za odměnu dostal každý žák od anděla perníček. Na prvním stupni probíhala v tento den i tradiční Čertí škola, takže si všichni čertího vyučování užili.

Lenka Kopřivová

Nejnovější aktuality