4. ZÁŘÍ

4. září bylo významným dnem pro prvňáčky, kterým začíná jejich devítileté působení na naší škole, a pro nás deváťáky, jelikož vstupujeme do posledního ročníku a brzy se s naší školou rozloučíme.

Bylo nám ctí prvňáčky při slavnostním zahájení přivítat kytičkou a odvést je do budovy školy. Doufáme, že i oni nás na konci školního roku rádi vyprovodí do života.

Nejnovější aktuality