Pasování na čtenáře

V pátek 10.6. proběhlo v místní knihovně za přítomnosti pana ředitele a pana starosty pasování letošních prvňáčků na čtenáře.

Po úspěšném zvládnutí čtenářských zkoušek děti složily čtenářský slib a dále pak byly rytířem pasovány na čtenáře. Rovněž obdržely pamětní list, knihu a drobné dárky. Pan starosta navíc vybral 3 nejlepší čtenáře, kteří dostali pěknou odměnu.
Děkujeme paní knihovnici Anetě Valihrachové za krásně připravené pasování pro naše prvňáčky.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Nejnovější aktuality