VÁNOČNÍ KONCERT

Na čtvrtek 22.prosince si pro naši školu připravili pedagogové a žáci ze ZUŠ vánoční koncert.

Na něm zazněly klasické skladby i vánoční písně a koledy v podání jednotlivců i různých uskupení. Závěr koncertu patřil pěveckému sboru a cimbálové muzice. Přestože bylo toto předvánoční období poznamenané velkou nemocností, což se projevilo i v řadách účinkujících, na kvalitě koncertu to nebylo znát. Poděkování patří všem vystupujícím dětem a jejich učitelům. Tento koncert byl poslední tečkou za školními činnostmi v roce 2022. Po koncertě se všichni vydali domů vstříc vánočním prázdninám.
L. Kopřivová

Nejnovější aktuality