8. A

Učitelé

Třídní učitel/ka

Mgr. Libuše Hrdá

hrda@mzszdanice.cz

Aktuality ze třídy