6. B

Učitelé

Třídní učitel/ka

Mgr. Bohumila Halačková

halackova@mzszdanice.cz

Aktuality ze třídy